Praktijkinformatie

Kamer van Koophandel
Jolande Mangelsdorf 61064785
Saskia van der Steeg 17251672

Kwaliteitsregister Paramedici
Jolande Mangelsdorf 49912242994
Saskia van der Steeg 79900901093

Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck
Zowel Jolande als Saskia is aangesloten bij de VvOCM.