Slaapproblemen

Heeft u moeite met inslapen, doorslapen of wordt u te vroeg wakker en ervaart u vermoeidheid of concentratieproblemen overdag? Ervaart u slaapproblemen door lichamelijke pijn, opvliegers, licht, geluid, te warme of koude omgeving?

Dag en nacht lopen in elkaar over en staan onlosmakelijk in verband met elkaar: wat overdag gebeurt heeft invloed op de nacht (de slaap) en wat in de nacht gebeurt (slaapproblemen) heeft invloed op hoe u zich overdag voelt en hoe u functioneert.

Uw gevoel, denken, handelen en uw omgeving beïnvloeden uw nachtrust.

Kennis en inzicht in de aard en de ernst van de slaapstoornis of het slaapprobleem is erg belangrijk, zo niet noodzakelijk, om zelf grip te krijgen op het slaapprobleem en hier verbetering in te brengen.

Behandeling

We gaan op zoek naar de oorzaken en de instandhoudende factoren van de slaapproblemen. De behandeling is gericht op het bereiken van positieve gedragsverandering op het gebied van slaap. Zowel de dag als de nacht nemen we in onze 24-uurs aanpak mee. We werken aan de duur, kwaliteit en het tijdstip van de slaap. We doorbreken de vicieuze cirkel waarin u  bent terecht gekomen.

Tijdens de behandeling voor slaapproblemen komen de volgende aspecten aan bod:

- inzicht krijgen in slaapgedrag, voeding en lichaamsbeweging, slaaphygiëne adviezen.

- leren voelen, ontspannen en focussen en het hoofd uit te leren zetten (mindfulness).

- ademhalings- en ontspanningsoefeningen die u thuis kunt toepassen om mentaal en fysiek tot rust te komen en in slaap te komen.

- timemanagement, voldoende activiteit maar ook voldoende ontspanning overdag

- slaaprestrictie (verminderen van tijd in bed) en stimuluscontrole (het bed associëren met slaap en niet met activiteit).

- cognitieve gedragstherapie: positief of neutraal leren denken en handelen, oplossingsgericht zijn en een gezonde manier vinden om met problemen om te gaan.

U kunt bij ons ook terecht voor slaapproblemen bij pubers en kinderen.

 

Voor recente ontwikkelingen en informatie over slaap kunt u kijken op de website van Slaapoefentherapie.