Praktijkinformatie

Kamer van Koophandel
Jolande Mangelsdorf 61064785
Saskia van der Steeg 17251672

Kwaliteitsregister Paramedici
Jolande Mangelsdorf 49912242994
Saskia van der Steeg 79900901093

Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck
Zowel Jolande als Saskia is aangesloten bij de VvOCM.

Laatste nieuws

MC Beethoven

De Praktijk voor Oefentherapie Cesar/Mensendieck Tilburg Noord is gevestigd in Medisch Centrum Beethoven. Medisch Centrum Beethoven is per 1 maart 2011 geopend en was toen het eerste medische centrum in Tilburg Noord.

In het centrum zijn verschillende disciplines gehuisvest zoals huisartsen, apotheek, logopedie, podotherapie, psychologie, diëtetiek, fysiotherapie, kindertherapie en thuiszorg.
Doelstelling van het centrum is om samen te werken met verschillende disciplines waardoor de zorg efficiënt en laagdrempelig is.

www.mcbeethoven.nl

Partners en links