ParkinsonNet

ParkinsonNet is het multidisciplinaire netwerk voor de behandeling van mensen met de ziekte van Parkinson en Parkinsonismen. Sinds 2008 maakt Saskia deel uit van het ParkinsonNet-team van Tilburg, Waalwijk en omstreken. Het is een goed functionerend netwerk, met korte lijntjes naar alle medebehandelaars, waarin de patiënt en zijn of haar mantelzorg echt centraal staat. Het multidisciplinaire ParkinsonNet-team bestaat uit neurologen, Parkinsonverpleegkundigen, oefentherapeuten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, maatschappelijk werkers, psychologen en een seksuoloog. Het netwerk werkt nauw met elkaar samen en stemt hun behandeling op elkaar af. Als ik bijvoorbeeld zie dat iemand beter met een hulpmiddel uit bed zou kunnen komen, adviseer ik de ergotherapeut in te schakelen. Of als iemand niet goed kan slikken, adviseer ik contact op te nemen met de logopedist of diëtist.

Wij hebben op regionaal niveau regelmatig overleg over alle aspecten die bij de behandeling van mensen met parkinson en parkinsonismen van belang zijn. Hierdoor, maar ook door meerdere mono- en multidisciplinaire bijeenkomsten, landelijke symposia en specifieke cursussen, kennen we elkaar en elkaars expertise heel goed. Op deze manier kunnen we bijdragen aan het optimaal functioneren in het dagelijks leven, werk en hobby’s van de patiënt.