20-03-2014 Netwerk Chronische Pijn

Saskia en Karin hebben eind februari 2014 de scholing voor het Netwerk Chronische Pijn succesvol afgerond.
Het Netwerk Chronische Pijn van Mid-West Brabant is onlangs opgericht en zal zich gaan richten op de behandeling en revalidatie van chronische pijnpatiënten, mogelijk in samenwerking met revalidatiecentra in/rondom Tilburg.
Er wordt gewerkt vanuit het sensitisatiemodel, met verschillende technieken zoals motivational interviewing en graded activity.